Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta Bestler OÜ (edaspidi „Bestler“) klientide privaatsust. Toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme isiku e-aadressi ja telefoninumbrit, mille isik on andnud vabatahtlikult ning kinnitanud kirjaliku nõusolekuga.

Isikuandmeid kasutame ainult klientidele värskeima turuinfo edastamiseks infokirjas – turuülevaadete, parimate pakkumiste ning muu Bestler tegevusega seotud info jagamiseks.

Bestler ei levita, edasta ega kasuta muul mitte ette nähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Juhul, kui saate meie käest infokirja ilma, et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teada anda info@bestler.ee.

Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest aadressil info@bestler.ee.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga.

Bestler kasutab oma veebilehel bestlerkinnisvara.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine meie kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajatele. Küpsised aitavad muuta kodulehe info kasutajale paremini kättesaadavamaks. Me ei jälgi individuaalsete inimeste liikumist meie veebis.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas.

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Oma e-aadressi ja telefoninumbrit edastades ning Bestler veebi kasutama asudes olete tutvunud ja nõustunud nende põhimõtetega. Bestler jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat muuta.

Kõikide küsimuste korral palume võtta ühendust e-aadressil info@bestler.ee.