Kinnisvaraalane nõustamine

Pakume välja parimaid võimalusi, et maandada kliendi jaoks kõik riskid

  • selgitame turusituatsiooni
  • müügi- ja ostutehingute nõustamine ja ettevalmistamine
  • üüritehingute nõustamine ja üürilepingute ettevalmistamine
  • esindamine lepingueelsetel läbirääkimistel
  • kaasomandi kasutuskorra koostamine
  • kinnisvaraga seonduva dokumentatsiooni koostamine
  • igakülgse muu tehingute edukaks läbi viimiseks vajaliku abi osutamine

Telli nõustamine

Esimesed kaks tundi tasuta

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Kinnisvara teemal nõustmaine